Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023
- Integracja Społeczna i Terytorialna

Uchwała Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna”

12 kwietnia 2017r. | Marcin Ciastoń
Uchwała Nr XXXIV/322/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna” Na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 9 października 2015 r., [...]